News

โกลว์ ดับบลิวเอชเอ และสุเอซ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม

Nov 10, 2016

กรุงเทพฯ - ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน (บริษัทย่อยของเอ็นจี) สุเอซ และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับคัดเลือกในการรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท (หรือ 43 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม 2562

โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมจะมีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 8.63 เมกะวัตต์ เสนอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) สำหรับการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนปี 2558-2562

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โกลว์ พลังงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "เรามีความยินดีที่โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับผู้ร่วมพัฒนาโครงการของเราคือ WHA และ SUEZ ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งการพัฒนาโครงการด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Carbon-light technologies) เป็นเป้าหมายและหนึ่งในกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโกลว์ โดยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยขยะนับว่าเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนที่ภาครัฐให้ความสำคัญอย่างมากภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2558-2579 ((PDP 2015) และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHA UP) กล่าวว่า "ดับบลิวเอชเอกรุ๊ป มีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ภายใต้การบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชจำนวน 8 แห่ง ทั้งนี้ในส่วนการให้บริการด้านสาธารณูปโภคนั้น บริษัท WHA UP เป็นผู้บริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียที่มีประสบการณ์มากว่า 28 ปี การร่วมทุนระหว่างพันธมิตรทั้งสามฝ่ายในครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ พลังงานทดแทน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระดับชุมชุนและประเทศต่อไป"

นายสตีฟ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สุเอซ เอเชีย กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ด้วยนวัตกรรมด้วยการบำบัดขยะอุตสาหกรรมชนิดที่ไม่เป็นอันตราย พร้อมเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า สุเอซในฐานะผู้นำในด้านบริหารและการจัดการขยะ และ น้ำ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยปัจจุบันมีโรงงานที่แปรรูปขยะเป็นพลังงาน มากกว่า 57 แห่งทั่วโลก ซึ่งสามารถนำขยะจำนวน 16 ล้านตันต่อปีกลับมาใช้ประโยชน์ และนำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในท้องถิ่นหรือเป็นพลังงานทดแทนมากกว่า 7,000 กิกะวัตต์-ชั่วโมง ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมทุนและดำเนินธุรกิจ จะเป็นสิ่งรับประกันว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานระดับโลก

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นขออนุมัติต่อ กกพ.โดยเสนอขายปริมาณพลังงานไฟฟ้า 6.90 เมกะวัตต์ และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 120 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท โกลว์ ไอพีพี 3 จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. โกลว์ พลังงาน) ร่วมกับ บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์) และ สุเอซ เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม โดยทั้งสามบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

เกี่ยวกับโกลว์ พลังงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มโกลว์ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,207 เมกะวัตต์ (ส่วนของโกลว์เท่ากับ 2,891 เมกะวัตต์) และมีกำลังผลิตไอน้ำทั้งสิ้น 1,206 ตันต่อชั่วโมง

กลุ่มบริษัทโกลว์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียง

ENGIE (เดิมชื่อ GDF SUEZ) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENGIE ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.engie.com และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ที่เว็บไซต์ www.glow.co.th

เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยมีบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 99 เพื่อประกอบธุรกิจหลักในด้านสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคนอกนิคมอุตสาหกรรม

ในด้านธุรกิจพลังงาน ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) และโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ของโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 350 เมกะวัตต์ นอกจากการผลิตพลังงานในรูปแบบเดิมแล้ว ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทยและจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต

WHA Group เป็นผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.wha-up.com, และดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ได้ที่เว็บไซต์ www.wha-group.com

เกี่ยวกับบริษัท Suez

เราเป็นผู้จุดประกายการปฎิวัติทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในรูปแบบเมืองที่มีจำนวนประชากรสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแขลนทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต Suez (Paris: SEV, Brussels: SEVB) เป็นผู้จัดหาน้ำดิ่มเพื่อรองรับกับจำนวนประชากรที่มากกว่า 92 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการในด้านการบำบัดน้ำเสียให้กับคนมากกว่า 65 ล้านคน พร้อมกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย ที่มาจากประขากรที่มากกว่า 34 ล้านตัน รวมไปถึงการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์จำนวน 16 ล้านตันต่อปีและผลิตพลังงานทดแทนในท้องถิ่นมากกว่า 7,000 กิกะวัตต์- ชั่วโมงทั้งนี้ SUEZ มีจำนวนบุคลากรทั้งสิน 82,530 คน จากห้าทวีปทั่วทุกมุมโลก พร้อมทำหน้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญในการจัดสรรค์ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างยั่งยืน จวบจนเป็นที่มาของความสำเร็จในด้านผลประกอบการ มากกว่า 15.1 ล้านล้านยูโร ในปี 2015

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUEZ ได้ที่ http://www.suez-environnement.com